۱۰ نفر ماه

بسته پیش پرداخت
ریال ۹۰,۰۰۰ نفر ماه
 • تعداد محل کار : نامحدود
 • تعداد شیفت: نامحدود
 • تعداد گروه پرسنلی : نامحدود
 • پشتیبانی : رایگان
 • قابل پرداخت:
 • ۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴۰ نفرماه

بسته پیش پرداخت
ریال ۸۲,۰۰۰۹۰,۰۰۰ نفر ماه
 • تعداد محل کار : نامحدود
 • تعداد شیفت: نامحدود
 • تعداد گروه پرسنلی : نامحدود
 • پشتیبانی : رایگان
 • قابل پرداخت: ۳,۶۰۰,۰۰۰ریال
 • ۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰ نفرماه

بسته پیش پرداخت
ریال ۷۵,۰۰۰۹۰,۰۰۰ نفر ماه
 • تعداد محل کار : نامحدود
 • تعداد شیفت: نامحدود
 • تعداد گروه پرسنلی : نامحدود
 • پشتیبانی : رایگان
 • قابل پرداخت: ۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنهاد ویژه

بسته الماس

بیش از ۱۰۰ نفرماه
تماس بگیرید
 • تعداد محل کار : دلخواه
 • تعداد شیفت: نامحدود
 • تعداد گروه پرسنلی : نامحدود
 • پشتیبانی : رایگان

تلفن پشتیبانی

۰۹۴۲۶۰۰۱۰۴۶

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه – ۸ تا ۱۸
پنج شنبه – ۸ تا ۱۲

© ۲۰۲۰ | تمامی حقوق برای atency.ir محفوظ است.

نشانی دفتر تهران: آفریقای شمالی (جردن)، خیابان عاطفی غربی

نشانی دفتر اصفهان: خیابان سهروردی، خیابان فرهنگ، کوچه یکم