کارکرد

Estimated reading time: 2 min

به میزان ساعات حضور فرد در یک روز کارکرد روزانه؛ و به تبع آن به میزان حضور فرد در بازه زمانی یک ماهه، کارکرد ماهانه هر یک از کارکنان گفته می شود. کارکرد هر یک از کارکنان به دوره تقویمی انتخاب شده در سامانه وابسته بوده؛ و علاوه بر این، بر حسب شیفت اختصاصی تعریف شده برای هر فرد و قوانین اعمال شده روی شیفت مثل شناوری، تلورانس و سقف اضافه کاری قابل محاسبه است. بر این اساس در بالای منوی کارکرد سرجمع اطلاعات کارکردی هر یک از کارکنان قابل نمایش است که این اطلاعات مبنای پرداخت های مالی افراد قرار می گیرد.

عکس

در قسمت کارکرد از منوی سامانه اتنسی، اطلاعاتِ کارکرد هر یک از کارکنان به صورت ماهانه و روزانه؛ و همچنین جزئیات دقیق این اطلاعات شامل زمان های کل حضور فرد، غیبت، اضافه کار، ماموریت، مرخصی، مازاد حضور، تعداد روزهای کاری و همچنین جزئیات دقیق این داده ها قابل نمایش است.

عکس

· زمان کل حضور به بازه زمانی ثبت شده حین ثبت ورود و ثبت خروج کارکنان گفته می شود.

· غیبت به بازه زمانی گفته می شود که هر یک از کارکنان علی رغم اینکه موظف به حضور در محل کار و شیفت اختصاصی خود هستند اما در این بازه زمانی در شیفت کاری خود حضور نداشته اند.

· اضافه کار به بازه زمانی گفته می شود که هر یک از کارکنان خارج از شیف اختصاصی خود در محل کار خود حضور داشته است.

· ماموریت و مرخصی به بازه زمانی گفته می شود که هر یک از کارکنان در قالب مجوز در سامانه ثبت کرده اند و صحت آن توسط مدیر تائید شده است.

· مازاد حضور به بازه زمانی گفته می شود که فرد بیش از بازه زمانی شیف اختصاصی خود در محل کار خود حضور داشته است؛ و پس از ثبت مجوز برای آن و تائید آن از جانب مدیر، این بازه زمانی به عنوان بازه زمانی اضافه کار برای کارکنان در سامانه ثبت خواهد شد.

· روزکاری به بازه زمانی روزانه ای گفته می شود که هر یک از کارکنان در محل کار خود حضور داشته است.

با انتخاب نمایه جزئیات کارکرد، در جدول پایین اطلاعات دقیق کارکرد هر یک از کارکنان شامل زمان ورود و خروج و …. به صورت روزانه نمایش داده می شود.

عکس

علاوه بر این، با انتخاب نمایه جزئیات کارکرد، از این قسمت می توانید به اطلاعاتی از جمله نوع و دستگاه ثبت داده های ورود و خروج، محل کار و شرح مجوز شخص دست پیدا کنید.

عکس

در صورتی که در سامانه اتنسی برای شما غیبتی منظور شده باشد شما می توانید با انتخاب همان بازه زمانی غیبت، به ثبت مجوز درمورد این غیبت پرداخته و پس از تایید مدیر، این بازه زمانی برای شما به عنوان کارکرد لحاظ خواهد شد.

گزارش های کارکردی کارکنان

شما می توانید با انتخاب گزینه چاپگر از قسمت کارکرد مبادرت به دریافت گزارش کارکرد کارکنان بر حسب بازه دلخواه خود کنید.

عکس

با انتخاب گزینه گزارش کارکرد همه کارکنان صفحه ای را مشاهده خواهید کرد که بر اساس آن با فیلتر کردن بازه زمانی و محل کار دلخواه خود گزارش کارکردی مورد نظر شما در مورد همه کارکنان خود در قالب فایل های PDF، CSV و EXCEL نمایش داده خواهد شد.

عکس

در صورتی که بخواهید گزارش کارکردی یکی از کارکنان خود را دریافت کنید لازم است با مراجعه به قسمت جزئیات کارکرد و انتخاب گزینه گزارش جزئیات کارکرد کارکنان؛ و در نهایت با فیلتر کردن بازه زمانی و محل کار دلخواه خود، گزارش کارکردی مورد نظر خود را دریافت کنید.

عکس

علاوه بر این، در مورد گزارش کارکردی کارکنان این امکان در سامانه اتنسی فراهم شده است تا با انتخاب گزینه نمایش محل کار برای هر تردد می توانید به نحو دقیق از محل ثبت داده های ورودی و خروجی نیز اطلاع حاصل کنید.

عکس

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 637

تلفن پشتیبانی

۰۹۴۲۶۰۰۱۰۴۶

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه – ۸ تا ۱۸
پنج شنبه – ۸ تا ۱۲

© ۲۰۲۰ | تمامی حقوق برای atency.ir محفوظ است.

نشانی دفتر تهران: آفریقای شمالی (جردن)، خیابان عاطفی غربی

نشانی دفتر اصفهان: خیابان سهروردی، خیابان فرهنگ، کوچه یکم