کارتابل

You are here:
Estimated reading time: 1 min

کارتال را می توان بازوی اجرایی و نظارتی مدیر در یک سازمان قلمداد کرد که مدیر می تواند با استفاده از آن اطلاعات کلیه درخواست ها و مجوزهای کارکنان خود را مشاهده؛ و تائید یا رد کند. بر این اساس هر یک از کارکنان بر حسب وظیفه اختصاصی خود ساعات کاری خاص و مجوزهای مخصوص به خود را داشته؛ و نیاز است این ساعات کاری و مجوزها به اطلاع مدیریت مجموعه رسیده و پس از آن اعتبارسنجی لازم توسط مدیر انجام شود. مدیر می تواند از طریق کارتابل به اطلاعات دقیق این داده ها دسترسی پیدا کرده و با توجه به اختیارات خود قادر خواهد بود جهت تائید یا رد آن ها اقدام کند.

علاوه بر این، مدیر یک مجموعه می تواند تنها خود به ثبت مجوز برای کارکنان بپردازد. ثبت مجوز به این شیوه این مزیت را خواهد داشت که با توجه به دسترسی مدیریتی یک مدیر، دیگر نیازی به تائید یا رد مجوزها از جانب مدیر نخواهد بود. به عبارت دیگر هر یک از کارکنان می توانند یا خود اقدام به ثبت مجوز کنند که در این صورت لازم است صحت این مجوزها توسط مدیر تائید یا رد شود. در غیر این صورت مدیر خود می تواند مجوزهای کارکنان خود را ثبت و مدیریت کرده و در این حالت نیازی به اعتبارسنجی ثانوی این مجوزها توسط مدیر نخواهد بود.

عکس

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 32

تلفن پشتیبانی

۰۹۴۲۶۰۰۱۰۴۶

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه – ۸ تا ۱۸
پنج شنبه – ۸ تا ۱۲

© ۲۰۲۰ | تمامی حقوق برای atency.ir محفوظ است.

نشانی دفتر تهران: آفریقای شمالی (جردن)، خیابان عاطفی غربی

نشانی دفتر اصفهان: خیابان سهروردی، خیابان فرهنگ، کوچه یکم